Dzięki nawiewnikowi Regel – air® , który jest montowany tylko w górnym obszarze okien, problem kontrolowanego dopływu powietrza jest rozwiązany w inteligentny sposób. Świeże powietrze z zewnątrz doprowadzane jest do przestrzeni pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. Tam wstępnie ogrzane unosi się do góry i przez nawiewnik przedostaje się do wnętrza pomieszczenia. Nie występuje zjawisko przeciągu, ponieważ powietrze z zewnątrz kierowane jest poprzez nawiewnik i górną przylgę pod sufit, gdzie miesza się z cieplejszym powietrzem w pomieszczeniu.

Stosowanie:

– zapobieganie tworzeniu się pleśni i ochrona przed wilgocią w pomieszczeniach

– zapewnienie dopływu powietrza do pieców i term zależnych od powietrza w pomieszczeniu

– doprowadzając powietrze zapewniają jego cyrkulację w połączeniu z wentylacją kanałową lub innymi instalacjami odprowadzającymi zużyte powietrze

Wietrzenie bez otwierania okien.

Regulacja przepływu powietrza.